TECHNOLOGICKÉ SLUŽBY

riadenie a manažment technologických celkov, kotolní, odovzdávacích staníc tepla, vzduchotechnických zariadení.

Ponúkame riadenie a manažment technologických celkov, kotolní, odovzdávacích staníc tepla, vzduchotechnických zariadení.

MERANIE A REGULÁCIA

Komplexné riešenia v oblasti nasadzovania systémov merania a regulácie v oblasti technických zariadení budov.

Komplexné riešenia v oblasti nasadzovania systémov merania a regulácie v oblasti technických zariadení budov.

DIAĽKOVÝ DOHĽAD

dialkovy-dohlad-technologii-merania-a-regulacie

Prostredníctvom  diaľkového dohľadu zabezpečujeme u zákazníkov monitoring a riadenie systémov merania a regulácie.

DETEKTORY

Detektor J.T.O. GC20N, GC20K, GI30N, GI30K, GR31, GIC40, GIC40T, GC20R SRAGAS PS21i, PS22i, PS23i, PS24i LEXMED GABA 2S21, GABA 2S22, GABA2S23, GABA2S24, GABA 2S25

Vykonávame montáž, servis, funkčné skúšky a revízie detektorov horľavých plynov, oxidu uhoľnatého, chladivá rôznych výrobcov.