Vykonávame montáž, servis, funkčné skúšky a revízie detektorov horľavých plynov, oxidu uhoľnatého, chladivá výrobcov:

  • J.T.O. Systém
    GC20N, GC20K, GI30N, GI30K, GR31, GIC40, GIC40T, GC20R
  • SRAGAS
    PS21i, PS22i, PS23i, PS24i.
  •  LEXMED
    GABA 2S21, GABA 2S22, GABA2S23, GABA2S24, GABA 2S25