Prostredníctvom  diaľkového dohľadu zabezpečujeme u zákazníkov monitoring a riadenie systémov merania a regulácie.
S vytvorenou webovu nadstavbou pomáhame zákazníkom zvyšovať efektivitu prevádzky zariadení.
Ide o zariadenia vykurovania, chladenia, klimatizácie a vetrania udržiavať technológie v určenom prevádzkovom režime.
Tiež dohliadame na správny chod zariadení a diagnostikujeme závady, bez nutnosti osobnej obhliadky servisným technikom.