Riadenie technologických celkov, hlavne kotolní, odovzdávacích staníc tepla, vzduchotechnických zariadení.